Przejdź do treści

Krąg biblijny

Spotkania odbywają się co miesiąc w drugi czwartek miesiąca w Briton Ferry po Mszy Świętej o g. 19:00.

Rok 2023/24 poświęcony będzie lekturze Nowego Testamentu ze szczególnym uwzględnieniem Ewangelii. Każdego miesiąca będziemy czytać indywidualnie jedną księgę NT, a na spotkaniu dzielić się ulubionymi fragmentami i odpowiadać na pytania i wątpliwości, które zrodziły się podczas lektury.

Pomocą w lekturze będą nagrania konferencji biblijnych ks. prof. Waldemara Chrostowskiego oraz pytania pomocnicze do tekstu.

Lista spotkań:

  1. 14 września, „Wprowadzenie do Ewangelii”, Konferencja. Do następnego spotkania lektura Ewangelii Św. Marka
  2. 12 października, „Ewangelia Św. Marka”, Konferencja. Do następnego spotkania lektura Ewangelii Św. MaTEUSZa
  3. 9 listopada, „EWANGELIA ŚW. mateusza”, KONFERENCJA. DO NASTĘPNEGO SPOTKANIA LEKTURA EWANGELII ŚW. Łukasza
  4. 14 grudnia, „EWANGELIA ŚW. Łukasza”, KONFERENCJA. DO NASTĘPNEGO SPOTKANIA LEKTURA dziejów apostolskich
  5. 11 stycznia, „dzieje apostolskie”, KONFERENCJA. DO NASTĘPNEGO SPOTKANIA LEKTURA ewangelii św. Jana
  6. 14 marca, „Ewangelia Św. Jana”, KONFERENCJA. DO NASTĘPNEGO SPOTKANIA LEKTURA Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
  7. 11 kwietnia, „Pierwszy list do Koryntian”, konferencja, Do następnego spotkania lektura drugiego listu do koryntian
  8. 9 maja, „drugi list do Koryntian”, konferencja, Do następnego spotkania lektura listu św. Pawła Apostoła do rzymian
  9. 13 czerwca,