Przejdź do treści

Ewangelia św. Mateusza

PYTANIA POMOCNICZE DO LEKTURY TEKSTU. PO PRZECZYTANIU ROZDZIAŁU EWANGELII SPRÓBUJ ODPOWIEDZIEĆ Z PAMIĘCI NA PONIŻSZE PYTANIA. W RAZIE KŁOPOTÓW ZAJRZYJ DO EWANGELII I przeczytaj jeszcze raz, tym razem uważniej:

Rozdział 1:

 • Jakie dwa imiona i jedno wydarzenie są kamieniami milowymi w rodowodzie jezusa chrystusa? (odległość między nimi wynosi 14 pokoleń)
 • czyich przodków wymienia Rodowód chrystusa, Józefa czy maryi?
 • kto i w jaki sposób odwiódł józefa od zamiaru oddalenia potajemnie maryi ?
 • co znaczy imię emmanuel z proroctwa Izajasza, które ewangelista odnosi do jezusa?
 • kto nadał imię Jezus dziecku urodzonemu przez maryję?

Rozdział 2:

 • Gdzie znajduje się betlejem: w galilei, Judei czy samarii?
 • skąd król herod wiedział, gdzie mógł się urodzić mesjasz?
 • dlaczego mędrcy nie wrócili do heroda?
 • kogo rozkazał zabić herod , gdy zobaczył że nie dowie się niczego od mędrców?
 • gdzie osiedlił się józef z rodziną po powrocie z egiptu?

Rozdział 3:

 • Słowa jakiego starotestamentalnego proroka znalazły swoje wypełnienie w działalności jana chrzciciela?
 • w co był ubrany jan chrzciciel?
 • kogo jan nazywa „Plemieniem żmijowym”?
 • czym chrzcił jan, a czym będzie chrzcił ten, który idzie po nim?
 • co mówił głos z nieba po chrzcie Jezusa? „To jest ………………, w którym …………………… .”

Rozdział 4:

 • kto wyprowadził jezusa na pustynię, aby był kuszony – diabeł czy duch Święty?
 • w odpowiedzi na którą pokusę (próbę) Jezus odpowiedział: „nie będziesz wystawiał na próbę pana, boga swego”?
 • od jakiego wezwania rozpoczął jezus swoje publiczne nauczanie?
 • co obiecał jezus piotrowi i andrzejowi, jeśli pójdą za nim?
 • co robił jezus chodząc po galilei – uzupełnij : „………………. w synagogach, …………………….. o królestwie, ……………….. wszystkie choroby i wszystkie słabości”.

Rozdział 5:

 • Według jednego z ośmiu błogosławieństw, kto będzie oglądał Boga?
 • do jakich dwóch rzeczy porównuje jezus uczniów wzywając ich do życia według swojej nauki?
 • co trzeba zrobić, zanim ofiaruje się bogu swój dar?
 • pokazując bezcelowość składania uroczystych przysiąg, Jezus zaleca uczniom następującą zasadę (uzupełnij): „Niech wasza mowa Będzie ……………….., a co nadto jest ……………..”.
 • w jaki sposób uczniowie jezusa mają traktować swoich nieprzyjaciół i tych, którzy ich prześladują?

Rozdział 6:

 • Kiedy Jezus mówi o jałmużnie, modlitwie i poście, przestrzega żeby nie zachowywać się jak … kto?
 • Na które wezwanie modlitwy „ojcze nasz” jezus kładzie nacisk, komentując je na końcu?
 • dokończ słowa jezusa: „Gdzie jest twój skarb, tam ….. „.
 • z jakimi dwoma rodzajami stworzeń zestawia ludzi jezus, żeby pokazać troskę boga o nas?
 • o co mamy starać się w pierwszej kolejności, nawet przed troską o jedzenie, picie i ubranie?

Rozdział 7:

 • dokończ słowa jezusa: „Nie sądźcie, abyście ……..”.
 • uzupełnij brakujące słowa w wypowiedzi jezusa: „Proście, a ……; szukajcie, a …….; kołaczcie, a ……”.
 • na czym polega prawo i prorocy?
 • do królestwa niebieskiego wejdzie nie ten, kto mówi „Panie, Panie”; nie ten, kto prorokuje albo wyrzuca złe duchy albo czyni cuda, lecz … kto?
 • kogo porównuje jezus do człowieka nierozsądnego, który zbudował dom na piasku?

Rozdział 8:

 • Co kazał jesus zrobić trędowatemu po tym, jak go uzdrowił?
 • o kim mówią słowa Jezusa: „U nikogo w izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”?
 • w jaki sposób jezus uzdrowił z gorączki teściową piotra?
 • co robił jezus, gdy „na jeziorze zerwała się gwałtowna burza, tak że fale zalewały łódź”?
 • dokąd Jezus posłał złe duchy wypędzone z dwóch opętanych w kraju gadareńczyków?

Rozdział 9:

 • czyją wiarę zobaczył Jezus w scenie uzdrowienia paralityka?
 • w odpowiedzi na zarzut faryzeuszów, że jada z celnikami i grzesznikami, Jezus odpowiedział: „nie potrzebują ………., lecz ci, którzy ………..”.
 • W odpowiedzi na zarzut, że jego uczniowie nie poszczą, do kogo porównał siebie i swoich uczniów pan jezus?
 • co, wg słów jezusa, ocaliło kobietę, która 12 lat cierpiała na krwotok?
 • czego dotknął jezus uzdrawiając dwóch niewidomych?

Rozdział 10:

 • Do kogo wysłał Jezus swoich dwunastu Apostołów?
 • Jakie słowa mieli głosić ludziom?
 • Dlaczego apostołowie mieli się nie martwić o to, co powiedzieć, kiedy staną jako oskarżeni przed sądem?
 • Dokończ słowa Jezusa: “Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, ……….”
 • Kto nie jest godzien Chrystusa?

Rozdział 11:

 • W odpowiedzi, którą Jezus dał Janowi Chrzcicielowi mowa jest o tym, że niewidomi wzrok odzyskują, głusi słyszą itp. A co dzieje się z ubogimi?
 • Kto jest większy od Jana Chrzciela?
 • Co mówili o Jezusie ci, którzy uważali, że Jan Chrzciciel był opętany?
 • Z jakimi miastami zestawia Jezus galilejskie miasteczka Kafarnaum, Betsaidę i Korozain?
 • Uzupełnij brakujące słowa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy …… i …….. jesteście, a Ja was …….. .

Rozdział 12

 • Faryzeusze twierdzili, że w szabat nie wolno łuskać kłosów ani uzdrawiać, a zdaniem Jezusa co wolno robić w szabat?
 • Z proroctwa Izajasza, które spełniło się na Jezusie, dowiadujemy się, że czego nie zrobi ze zgniecioną trzciną i z ledwo palącym się knotem?
 • Jaki cud Jezusa spowodował, że pełne podziwu tłumy nazwały go Synem Dawida, a faryzeusze oskarżyli o związki z Belzebubem?
 • Które dwie postacie Starego Testamentu porównuje Jezus do siebie odpowiadając na domaganie się znaku przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie?
 • Co robi duch nieczysty zanim z powrotem zamieszka w człowieku?

Rozdział 13:

 • Dlaczego Jezus mówił do tłumów w przypowieściach?
 • Skąd wziął się chwast na roli człowieka, który posiał tam dobre nasienie?
 • Z czym NIE porównał Jezus królestwa niebieskiego w przypowieściach: z siecią, z zaczynem, z winnicą, ze skarbem?
 • Co zrobił kupiec, gdy znalazł drogocenną perłę?
 • Według mieszkańców Nazaretu, czyim synem był Jezus, i czyim bratem?

Rozdział 14:

 • z jakiego powodu herod uwięził jana chrzciciela?
 • co zrobił jezus, kiedy dowiedział się o śmierci Jana?
 • po wzięciu 5 chlebów i 2 ryb, jaką czynność jezus wykonał, zanim rozdał je uczniom?
 • uzupełniJ słowa jezusa, które wypowiedział do uczniów, myślących że jest zjawą: „Odwagi! to ……………. . Nie bójcie się!”.
 • W którym momencie piotr, idący do jezusa po wodzie, zaczął tonąć?

Rozdział 15:

 • o łamanie którego przykazania bożego oskarżył jezus faryzeuszów?
 • uzupełnij słowa proroka izajasza przytoczone przez chrystusa: „Ten lud czci mnie ………, , lecz ………. swym daleko jest ode mnie.”
 • o co prosiła jezusa kobieta kananejska?
 • jakie dwie reakcje pojawiły się u tłumów na widok uzdrowień dokonanych przez jezusa?
 • dlaczego jezus postanowił nakarmić tłumy, zanim je odprawił?

Rozdział 16:

 • Jaki jeden konkretny znak zostanie dany faryzeuszom i saduceuszom, „pokoleniu przewrotnemu i wiarołomnemu”?
 • co miał na myśli jezus ostrzegając uczniów przed kwasem faryzeuszy i saduceuszy?
 • Jak się nazywało miasto w okolicach którego piotr wyznał wiarę w chrystusa?
 • co obiecał dać jezus piotrowi w odpowiedzi na to wyznanie?
 • Kto, wg słów jezusa, znajdzie swoje życie?

Rozdział 17:

 • co się zmieniło w wyglądzie jezusa podczas przemienienia?
 • Dokończ słowa, które wypowiedzial głos z obłoku: „to jest ………………., w którym mam upodobanie. Jego …………..!”.
 • Kogo miał na myśli jezus, mówiąc do uczniów, że „Eliasz już przyszedł, a nie poznali go”.
 • Jaką wiarę trzeba posiadać, żeby móc przesunąć górę?
 • Jaką monetę miał znaleźć piotr w pyszczku złowionej ryby?

Rozdział 18:

 • Kto jest największy w królestwie niebieskim?
 • Przed jakim konkretnym rodzajem grzechu przestrzega jezus swoich uczniów używając obrazowych porównań z odcinaniem ręki lub nogi i wyłupywaniem oka?
 • Przypowieść jezusa o poszukiwaniu jednej zagubionej sztuki ze stada 100 owiec ilustruje troskę Boga o kogo?
 • „gdy brat twój zgrzeszy” co masz zrobić w pierwszej kolejności?
 • w przypowieści o dłużnikach, jakie były wysokości długu: a) pierwszego sługi wobec króla, b) drugiego sługi wobec pierwszego?

Rozdział 19:

 • dlaczego mojżesz pozwolił żydom na oddalenie żony?
 • a na jakie wydarzenie ze starego testamentu powołuje się jezus uzasadniając nierozerwalność małżeństwa?
 • o co proszono jezusa przynosząc do niego dzieci?
 • jakie dwie rady dał jezus człowiekowi pytającemu go o to, jak osiągnąć życie wieczne?
 • uzupełnij maksymę jezusa: ” Łatwiej jest wielbłądowi …………, niż bogatemu ……………..”.

Rozdział 20:

 • O jakich pięciu porach dnia gospodarz zatrudniał robotników do swojej winnicy?
 • Dlaczego najwcześniej zatrudnieni pracownicy zaczęli narzekać na gospodarza przy wypłacie?
 • O co poprosiła Jezusa matka synów zebedeusza?
 • Po co przyszedł na świat syn czŁowieczy?
 • Jak tytułowali jezusa dwaj niewidomi pod jerychem?

Rozdział 21:

 • Jakie dwie rzeczy ludzie kładli na drodze przed jezusem wjeżdżającym do jerozolimy na osiołku?
 • kogo jezus wyrzucił ze świątyni jerozolimskiej?
 • który syn z przypowieści jezusa symbolizuje arcykapłanów i starszych ludu: pierwszy, który powiedział „idę” ale nie poszedł, czy drugi, który powiedział „Nie chcę” , ale później poszedł?
 • co zrobili rolnicy ze sługami gospodarza wysłanymi po odbiór należnego mu plonu?
 • Co się stało z kamieniem, „który odrzucili budujący”?

Rozdział 22:

 • czym zaproszeni na ucztę weselną wzbudzili gniew króla?
 • jak brzmiało podatkowe pytanie-pułapka faryzeuszów i zwolenników heroda?
 • jakiej spornej kwestii dotyczyła wymyślona przez saduceuszów historia o kobiecie i jej siedmiu mężach?
 • Uzupełnij brakujące słowa w najważniejszym przykazaniu: „Będziesz miłował pana boga swego całym swoim ….., całą swoją …………. i całym swoim ……………”.
 • jak dawid nazywa mesjasza: Panem czy swoim synem?

Rozdział 23:

 • Jezus oskarża uczonych w piśmie i faryzeuszów, że „wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby …”?
 • Ile „Biada” wypowiedział jezus wobec uczonych w piśmie i faryzeuszów?
 • Z jakich trzech przypraw faryzeusze i uczeni w piśmie dawali dziesięcinę?
 • Do czego, co tylko z zewnątrz wygląda pięknie, przyrównał jezus uczonych w piśmie i faryzeuszów?
 • Jezus, zwracając się do jerozolimy, mówi że chciał „zgromadzić twoje dzieci, jak …”?

Rozdział 24:

 • czy, według jezusa jezusa, wojny, głód, zaraza i trzęsienia ziemi są znakiem końca świata?
 • W czasach nienawiści wobec uczniów chrystusa wielu ……. w wierze, powstanie wielu …….. proroków i oziębnie …….. wielu.
 • jakie zjawiska poprzedzą ukazanie się na niebie znaku syna człowieczego?
 • do jakiego wydarzenia ze starego testamentu chrystus porównuje swoje powtórne przyjście?
 • uczniów, którzy czuwają jezus porównuje do sługi wiernego i roztropnego, który wypełnia jaki obowiązek zlecony mu przez pana?

Rozdział 25:

 • czego nie zabrały ze sobą nieroztropne panny z przypowieści Jezusa?
 • W przypowieści o talentach, liczba talentów dana sługom była proporcjonalna do ich ….?
 • Co będzie na zewnątrz – w ciemności, tam dokąd został wyrzucony trzeci sługa?
 • po której stronie król postawił zbawionych, a po której potępionych i do jakich zwierząt zostali porównani jedni i drudzy?
 • co chrystus czyni kryterium decydującym o zbawieniu lub potępieniu? „wszystko, co …………………”

Rozdział 26:

 • Ile pieniędzy dali arcykapłani judaszowi za wydanie Jezusa?
 • uzupełnij słowa modlitwy jezusa w ogrodzie getsemani: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ……………………. . Wszakże nie jak ,,,,,,,,,,,,, , ale ……..”.
 • w jaki sposób judasz wskazał jezusa uzbrojonemu tłumowi?
 • Jakie pytanie zadał najwyższy kapłan kajfasz jezusowi podczas przesłuchania przed wysoką radą?
 • Co zrobił piotr po zaparciu się Jezusa, kiedy usłyszał pianie koguta?

Rozdział 27:

 • co zrobili arcykapłani ze srebrnikami zwróconymi przez judasza?
 • jaki symboliczny gest wykonał piłat, żeby pokazać, że odrzuca odpowiedzialność za skazanie na śmierć jezusa?
 • jakie trzy rzeczy dodali do ubioru jezusa żołnierze rzymscy, żeby go wyszydzić?
 • jak się nazywało miejsce gdzie ukrzyżowano Jezusa, po aramejsku i po polsku?
 • z jakiego powodu arcykapłani i faryzeusze poprosili piłata o zabezpieczenie grobu jezusa?

Rozdział 28:

 • co się wydarzyło, kiedy maria magdalena i druga maria przyszły obejrzeć grób?
 • dokąd zmartwychwstały chrystus kazał iść apostołom na spotkanie z nim?
 • co arcykapłani kazali opowiadać żołnierzom na temat tego, co się wydarzyło?
 • z jaką misją wysłał jezus jedenastu apostołów na cały świat, co mieli robić?
 • uzupełnij słowa jezusa zamykające ewangelię wg św. mateusza: „A oto ja …………..”.