Przejdź do treści

Historia

Polska parafia w Swansea (formalnie Lokalna Polska Misja Katolicka) jako samodzielna wspólnota życia duchowego została utworzona 5 kwietnia 2015 roku przez biskupa diecezji Menevia JE Thomasa M. Burnsa  na prośbę Rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. Prałata Stefana Wylężka. Przez wiele dziesięcioleci posługę dla wiernych mieszkających w Swansea i okolicach sprawowali księża z Cardiff, którzy dojeżdżali wiele kilometrów by głosić Słowo Boże i udzielać sakramentów świętych. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Artur Strzępka, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Posługa duszpasterska w polskiej parafii Swansea obejmuje nie tylko wiernych z samego miasta, ale również z Llanelli i Lampeter (formalnie osobna parafia od czasów powojennych), gdzie są odprawiane msze święte oraz z innych miejscowości na terenie katolickiej diecezji Menevia. Z punktu widzenia prawa kanonicznego jest to parafia personalna, czyli utworzona ze względu na istotny powód, w naszym przypadku język polski. Ufajmy Bogu, że poprzez posługę duszpasterską w naszej parafii wiele osób odnajdzie drogę do Boga, umocni swoje życie duchowe i podąży drogą do świętości.