Przejdź do treści

Pierwszy List do Koryntian

PYTANIA POMOCNICZE DO LEKTURY TEKSTU. PO PRZECZYTANIU ROZDZIAŁU listu SPRÓBUJ ODPOWIEDZIEĆ Z PAMIĘCI NA PONIŻSZE PYTANIA. W RAZIE KŁOPOTÓW ZAJRZYJ DO TEKSTU I PRZECZYTAJ JESZCZE RAZ, TYM RAZEM UWAŻNIEJ:

Rozdział 1:

  • kto, obok pawła, jest autorem tego listu?
  • Jakie cztery imiona wymienione przez pawła są symbolem rywalizujących ze sobą grup w kościele korynckim?
  • Co paweł uważa za swoje główne zadanie, które zlecił mu chrystus w kościele?
  • ponieważ mędrcy swoim rozumem nie odkryli boga, przez co „spodobało się Bogu zbawiać wierzących”?
  • uzupełnij zdanie: „Tak więc, gdy żydzi żądają …………, a grecy szukają ……………., my głosimy ………………….”.