Przejdź do treści

Ewangelia św. Jana

PYTANIA POMOCNICZE DO LEKTURY TEKSTU. PO PRZECZYTANIU ROZDZIAŁU EWANGELII SPRÓBUJ ODPOWIEDZIEĆ Z PAMIĘCI NA PONIŻSZE PYTANIA. W RAZIE KŁOPOTÓW ZAJRZYJ DO EWANGELII I PRZECZYTAJ JESZCZE RAZ, TYM RAZEM UWAŻNIEJ:

Rozdział 1:

  • Zacytuj z pamięci zdanie otwierające Ewangelię św. jana.
  • Ze słynnego zdania prologu „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” domyślamy się, że kto nazwany jest tutaj „Słowem”?
  • jak, i to dwukrotnie, nazywa Jan chrzciciel chrystusa w tym rozdziale? (drugi raz w obecności swoich uczniów)
  • kto przedstawił szymona piotra chrystusowi?
  • A kogo przyprowadził do chrystusa filip z betsaidy?