Przejdź do treści

Ewangelia św. Łukasza

PYTANIA POMOCNICZE DO LEKTURY TEKSTU. PO PRZECZYTANIU ROZDZIAŁU EWANGELII SPRÓBUJ ODPOWIEDZIEĆ Z PAMIĘCI NA PONIŻSZE PYTANIA. W RAZIE KŁOPOTÓW ZAJRZYJ DO EWANGELII I przeczytaj jeszcze raz, tym razem uważniej:

Rozdział 1:

 • Jak miał na imię człowiek, dla którego łukasz napisał swoją ewangelię?
 • w trakcie jakiej czynności był zachariasz, kiedy ukazał mu się anioł?
 • jak długo zachariasz był niemy?
 • przytocz słowa maryi, po których anioł gabriel odszedł od niej.
 • jakimi słowami elżbieta przywitała odwiedzającą ją maryję?

Rozdział 2:

 • dlaczego józef udał się na spis właśnie do betlejem?
 • co było dla pasterzy znakiem narodzenia mesjasza?
 • kiedy dokładnie nadano dziecięciu imię jezus?
 • wymień imiona dwojga proroków, którzy spotkali Maryję i Józefa z jezusem podczas składania ofiary w świątyni.
 • Gdzie był i co robił dwunastoletni jezus, gdy wreszcie odnaleźli go rodzice?

Rozdział 3:

 • Kto był cesarzem rzymskim, kiedy „skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni”?
 • jakie dwie konkretne grupy zawodowe przychodziły do jana, aby przyjąć chrzest?
 • z jakiego powodu herod uwięził jana?
 • w jakiej postaci zstąpił duch święty na jezusa nad jordanem?
 • Ile lat miał jezus rozpoczynając swoją działalność?

Rozdział 4:

 • co jezus odpowiedział diabłu na propozycję zamiany kamienia w chleb?
 • uzupełnij zdanie jezusa wypowiedziane w synagodze w nazarecie po przeczytaniu ustępu z proroka izajasza: „Dziś. ……………………… , któreście słyszeli”.
 • Które dwa zdarzenia związane z dwoma prorokami starego testamentu przytoczył jezus przemawiając w synagodze w nazarecie?
 • Dlaczego ludzie słysząc jezusa „Zdumiewali się jego nauką”?
 • czyją teściową jezus uzdrowił z gorączki?

Rozdział 5:

 • co zrobił szymon, gdy zobaczył cudowny połów ryb?
 • Jak reagował jezus na rosnącą sławę i zbierające się wokół niego tłumy?
 • co oburzyło faryzeuszy i uczonych w piśmie w sposobie, w jaki jezus uzdrowił sparaliżowanego człowieka?
 • w czyim domu odbyło się wielkie przyjęcie na cześć jezusa, na które przyszła spora liczba celników ?
 • jak Jezus odpowiedział na zarzuty faryzeuszy, że jego uczniowie nie poszczą?

Rozdział 6:

 • Dokończ wypowiedź Jezusa w obronie uczniów oskarżonych o nieprzestrzeganie szabatu: „Syn człowieczy jest ………..”.
 • ile błogosławieństw wypowiedział jezus na równinie?
 • Kogo naśladujemy miłując swoich nieprzyjaciół?
 • Uzupełnij barkujące słowa: „Czemu to widzisz …… w ………. swego brata, a …………. we …………….. nie dostrzegasz?”
 • Nie wystarczy tylko słuchać słów Jezusa, co jeszcze trzeba robić, aby być podobnym do człowieka, który fundament domu założył na skale?

Rozdział 7:

 • iloma żołnierzami dowodził wojskowy, którego sługę uzdrowił jezus na odległość?
 • Ilu jeszcze synów miała kobieta z miasta nain, której jezus wskrzesił syna i czy miała męża?
 • „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” – kto zadał to pytanie?
 • Uzupełnij brakujące słowa w zdaniu jezusa porównującym współczesnych mu ludzi z kapryśnymi dziećmi: „Przygrywaliśmy wam, a nie …………….; biadaliśmy, a wyście nie ……………. „.
 • co zrobiła grzeszna kobieta w domu faryzeusza szymona?

Rozdział 8:

 • wymień imiona kobiet, które wędrowały razem z jezusem i apostołami.
 • W przypowieści o siewcy, co powoduje, że ci, którzy wysłuchali słowa „sercem szlachetnym i dobrym” wydają owoc?
 • O co prosiły jezusa złe duchy, które weszły w człowieka w kraju gergezeńczyków?
 • O co prosił człowiek uwolniony od złych duchów, a co mu nakazał jezus?
 • Z jakiego powodu wyśmiewali jezusa ludzie w domu jaira?

Rozdział 9:

 • Co mieli zrobić apostołowie wysłani z misją przez jezusa, jeżeli gdzieś by ich nie przyjęto?
 • Co odpowiedział jezus apostołom proszącym go, aby odprawił tłumy z powodu późnej pory i odludnego miejsca? „Wy …………………:.
 • Uzupełnij słowa jezusa: „Bo cóż za ………… ma człowiek, jeśli cały ……………., , a …………. zatraci lub szkodę poniesie?
 • Co zaproponował piotr, gdy zobaczył przemienionego jezusa rozmawiającego z mojżeszem i eliaszem?
 • Co odpowiedział człowiek na skierowane do niego słowa jezusa „Pójdź za mną”?

Rozdział 10:

 • Ilu jeszcze uczniów, oprócz 12 apostołów, wyznaczył Pan Jezus i wysłał w parach przed sobą?
 • do jakich zwierząt porównał jezus swoich uczniów, a do jakich ludzi, między których ich posyłał?
 • Uczniowie Jezusa mieli cieszyć się przede wszystkim nie z tego, że złe duchy im się poddają, lecz z czego?
 • Kogo Chrystus stawia za wzór miłości bliźniego w swojej przypowieści: kapłana, lewitę czy samarytanina?
 • „Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. co takiego wybrała maria, a co w tym czasie robiła marta?

Rozdział 11:

 • W łukaszowej wersji modlitwy „ojcze nasz” jest „chleba naszego powszedniego dawaj nam ………..”.
 • uzupełnij brakujące słowa: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da ……………. tym, którzy Go proszą”.
 • Jaki jeden znak zostanie tylko dany „przewrotnemu plemieniu”, czyli ludziom nie dowierzającym chrystusowi?
 • co w zachowaniu jezusa zdziwiło faryzeusza, który zaprosił go do siebie na obiad?
 • jakie postawy uczonych w prawie dotyczące ciężarów i kluczy poznania potępia jezus?

Rozdział 12:

 • podkreślając jak cenni jesteśmy w oczach boga o czym mówi jezus, że jest policzone?
 • co się miało stać „jeszcze tej nocy” z bogatym człowiekiem z przypowieści jezusa, który szykował się, żeby długie lata używać życia?
 • uzupełnij słowa chrystusa ilustrujące potrzebę bycia przygotowanym na jego przyjście: „Niech będą przepasane ………….. wasze i zapalone …………!”
 • czy chrystus przyszedł dać ziemi pokój czy rozłam?
 • jakie przykłady umiejętności rozpoznawania przez ludzi „wyglądu nieba i ziemi” podaje chrystus, kiedy wyrzuca im nieumiejętność rozpoznania znaków czasu?

Rozdział 13:

 • skąd pochodzili ludzie, którzy zostali zabici przez żołnierzy rzymskich podczas składania ofiar w jerozolimie?
 • Co obiecał zrobić ogrodnik z nieowocującym drzewem figowym, żeby uchronić je przed wycięciem?
 • na jaką dolegliwość cierpiała kobieta, którą pan jezus uzdrowił w synagodze podczas szabatu?
 • dokończ słowa chrystusa mówiące o tym, jak być zbawionym: „Usiłujcie WEJŚĆ …………….”.
 • do kogo jezus kieruje te słowa: „Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani”?

Rozdział 14:

 • które miejsce jezus radził zajmować zaproszonym na ucztę, pierwsze czy ostatnie?
 • jak uzasadnia jezus swoje zalecenie, żeby na ucztę nie zapraszać rodziny ani przyjaciół, ale ubogich i kalekich?
 • jakie wymówki podali ci, którzy zostali zaproszeni na wielką ucztę, ale nie chcieli przyjść?
 • w przykładzie jezusa, jak liczną armią dysponował król, którego przeciwnik nadciągał z 20 tysiącami żołnierzy?
 • kto nie może być uczniem chrystusa – uzupełnij: „kto nie …………… wszystkiego, co …………….”.

Rozdział 15:

 • Uzupełnij: „Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż ……………..”
 • co robi kobieta po odnalezieniu zgubionej drachmy?
 • jaką pracę dostał młodszy syn w kraju, do którego wyjechał?
 • co zrobił ojciec, gdy ujrzał wracającego syna?
 • gdzie Był starszy syn w czasie powrotu brata?

Rozdział 16:

 • co wymyślił rządca, kiedy dowiedział się, ż będzie zwolniony z pracy?
 • dlaczego pan pochwalił nieuczciwego rządcę?
 • Dokończ zdanie chrystusa: „Nie możecie służyć ………………………”.
 • w czyim towarzystwie ujrzał bogaty człowiek łazarza po swojej śmierci?
 • ilu braci miał bogacz?

Rozdział 17:

 • Lepiej, żeby człowiekowi zawieszono kamień młyński u szyi i wrzucono w morze, niż żeby …. ?
 • Co mieli mówić apostołowie po wykonaniu swojego zadania? „………………………. jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.
 • ilu trędowatych zostało uzdrowionych przez Chrystusa na pograniczu samarii i galilei, a ilu z nich wróciło, żeby mu podziękować?
 • o królestwie bożym nie można powiedzieć, że jest „tu” albo „tam”. Gdzie zatem jest?
 • Mówiąc o tym, że jego powtórne przyjście na ziemię będzie dostrzegalne z Łatwością, jakich dwóch przyrodniczych obrazów używa chrystus?

Rozdział 18:

 • z jakiego powodu niesprawiedliwy sędzia postanowił w końcu wziąć wdowę w obronę?
 • Podczas modlitwy w Świątyni, co mówił do boga faryzeusz, a co celnik?
 • dlaczego „pewien zwierzchnik”, usłyszawszy zaproszenie jezusa, żeby zostać jego uczniem, mocno się zasmucił?
 • co otrzyma „w wieku przyszłym” ten, kto opuści wszystko dla Pana jezusa?
 • co zrobił niewidomy żebrak po tym, jak przejrzał?

Rozdział 19:

 • kim był zacheusz?
 • jak zacheusz obiecał zrekompensować krzywdy, które wyrządził?
 • ile min otrzymał każdy ze sług w przypowieści jezusa?
 • uzupełnij słowa, którymi uczniowie witali chrystusa wjeżdżającego do jerozolimy: „………… król, ktÓry przychodzi w ………………….”.
 • dokończ proroctwo Pana jezusa na temat losu jerozolimy: „nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś …………………….”

Rozdział 20:

 • co odpowiedzieli faryzeusze i uczeni w piśmie na pytanie jezusa: „czy chrzest janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi”?
 • w przypowieści chrystusa winnica symbolizuje cały naród izraelski, a kogo symbolizują zbuntowani rolnicy?
 • jaki ukryty cel chcieli osiągnąć uczeni w piśmie i arcykapłani, zadając jezusowi pytanie o sprawę płacenia podatku cezarowi?
 • uzupełnij ostatnie zdanie odpowiedzi, ktorej pan jezus udzielił saduceuszom: „Bóg nie jest …………….., lecz …………………; wszyscy bowiem ……………………”.
 • dlaczego uczeni w piśmie długo się modlą?

Rozdział 21:

 • co wrzuciła na ofiarę uboga wdowa?
 • na czyje imię będzie powoływać się wielu fałszywie przepowiadając koniec świata słowami „Nadszedł czas”?
 • prześladowania stają się dla uczniów okazją. Do czego?
 • w dniach ostatecznych na widok tego co się dzieje „ludzie mdleć będą ze strachu”. a co mają robić uczniowie chrystusa – uzupełnij: ” ……………………………………, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.
 • czego uczniowie mają się wystrzegać, aby ich serca nie były ociężałe i by nie zostali zaskoczeni powtórnym przyjściem chrystusa?

Rozdział 22:

 • Jaką się nazywał uroczysty dzień, “w którym należało ofiarować Paschę”?
 • Czy Chrystus był wśród uczniów jako ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy?
 • Czego domagał się Szatan wobec Szymona, a co prosił dla niego Chrystus?
 • Ile mieczy znaleźli u siebie uczniowie w odpowiedzi na słowa Jezusa o tym, żeby sprzedać płaszcz i kupić miecz?
 • Dokąd, po aresztowaniu, zaprowadzono Jezusa?

Rozdział 23:

 • Do kogo odesłał Piłat Jezusa, dowiedziawszy się, że jest On Galilejczykiem?
 • Za jakie przestępstwa Barabasz został wtrącony do więzienia?
 • Dokończ słowa Jezusa skierowane do lamentujących kobiet: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej ….. ”.
 • Co powiedział Chrystus do ukrzyżowanego z Nim złoczyńcy?
 • Jak się nazywał człowiek, który poprosił Piłata o ciało Jezusa i z jakiego miasta pochodził?

Rozdział 24:

 • Wymień imiona przynajmniej dwóch kobiet, które pierwsze odkryły, że w grobie nie ma ciała Pana Jezusa. 
 • Dokąd szli dwaj uczniowie Jezusa w dzień Zmartwychwstania?
 • W którym momencie dwaj uczniowie rozpoznali Chrystusa?
 • Jakie dwie czynności miały potwierdzić zdumionym uczniom, że mają do czynienia z żywym Jezusem, a nie z duchem?
 • Na co mieli czekać uczniowie w Jerozolimie po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa?