Przejdź do treści

Ewangelia św. Marka

Pytania pomocnicze do lektury tekstu. Po przeczytaniu rozdziału Ewangelii spróbuj odpowiedzieć z pamięci na poniższe Pytania. W razie kłopotów zajrzyj do ewangelii i przeczytaj jeszcze raz, tym razem uważniej:

Rozdział 1:

 • Od jakiego wydarzenia rozpoczyna się Ewangelia Marka?
 • skąd (z jakiego miasta) pochodził Jezus?
 • Jakie imiona nosili pierwsi czterej uczniowie jezusa?
 • gdzie (w jakim mieście) mieszkał szymon?
 • W jaki sposób uzdrowiony z trądu skomplikował życie Jezusowi?

Rozdział 2:

 • Co jezus uczynił z paralitykiem zanim go uzdrowił?
 • czyim synem był celnik mateusz?
 • ludzi jakiego typu przyszedł powołać jezus?
 • do jakich bukłaków wlewa się młode wino, nowych czy starych?
 • co zrobili uczniowe jezusa, że zostali oskarżeni o złamanie prawa dotyczącego odpoczynku w szabat?

Rozdział 3:

 • Gdzie i kiedy został uzdrowiony człowiek z USCHŁA Ręką?
 • Kogo przywołał do siebie jezus na górę i jaką misję im powierzył?
 • w odpowiedzi na jakie słowa Jezus powiedział, że „kto by zbluźnił przeciw duchowi świętemu, winien jest grzechu wiecznego”?
 • co takiego matka i bracia usłyszeli o Jezusie, że wybrali się go powstrzymać?
 • Uzupełnij brakujące słowa Jezusa: „kto ……….. , ten mi jest bratem, siostrą i matką”

Rozdział 4:

 • Gdzie znajdował się Jezus, kiedy mówił do ludzi przypowieść o siewcy?
 • Z jakich powodów sŁowo Boże pozostaje bezowocne w ludziach symbolizowanych przez ziemię skalistą, a z jakich w tych symbolizowanych przez ciernie?
 • Dokończ słowa jezusa: „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by ………….”
 • Czym się różniła nauka jezusa skierowana do uczniów od tego, co nauczał tłumy?
 • podczas burzy na jeziorze czego konkretnie „Zlękli się bardzo” uczniowie?

Rozdział 5:

 • Jakie imię i dlaczego takie nosił Demon, który opętał człowieka z kraju gerazeńczyków?
 • O co poprosili Jezusa okoliczni mieszkańcy po uzdrowieniu opętanego?
 • Czego dotknęła kobieta chora na upływ krwi, że została zaraz uzdrowiona?
 • Których apostołów jezus wziął ze sobą do miejsca, gdzie leżała zmarłA córkA Jaira?
 • Co dokładnie powiedział Jezus wskrzeszając z martwych dziewczynkę (po aramejsku i po polsku)?

Rozdział 6:

 • Dlaczego Jezus nie mógł zdziałać w nazarecie Żadnego cudu?
 • Co z wymienionych rzeczy Apostołowie mogli wziąć ze sobą na misje: chleb, torbę, sandały, zapasowe ubranie, laskę, pieniądze?
 • jaką śmiercią zginął jan chrzciciel?
 • ile chleba i ryb mieli uczniowie przed nakarmieniem tłumu, a ile koszów pełnych resztek jedzenia zebrali na końcu?
 • dlaczego uczniowie nie zrozumieli sprawy z chlebami?

Rozdział 7:

 • na co zwrócili uwagę faryzeusze obserwując zachowanie uczniów jezusa podczas posiłku?
 • na czym konkretnie polegała obłuda faryzeuszów?
 • Skąd pochodzą kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa itp.?
 • w okolicy których miast doszło do spotkania Jezusa z Syrofenicjanką?
 • Jakie aramejskie słowo Wypowiedział jezus przy uzdrowieniu głuchoniemego i co ono znaczy po polsku?

Rozdział 8:

 • co jezus zrobił tuż przed połamaniem i rozdaniem chlebów i co zrobił zanim polecił rozdać ryby?
 • O czym rozmawiali między sobą uczniowie po cudzie rozmnożenia chleba?
 • co powiedział jezus uzdrowionemu z betsaidy odsyłając go do domu?
 • za kogo jezusa uważali ludzie, a za kogo uczniowie (piotr)?
 • Dokończ słowa jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech ……., niech ……. i niech ……”

Rozdział 9:

 • Które postacie starego Testamentu ukazały się w czasie przemienienia Jezusa?
 • dlaczego uczniowie jezusa nie mogli wyrzucić ducha niemego i głuchego z opętanego chłopca?
 • o co posprzeczało się dwunastu apostołów w drodze do kafarnaum?
 • Recepta na wielkość, dokończ zdanie Jezusa: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie …. I ….. „.
 • Lepiej sobie uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze niż … (co zrobić)?

Rozdział 10:

 • dokończ odpowiedź jezusa na pytanie, czy można się rozwodzić: „Co więc Bóg ………, człowiek niech …………………”.
 • czego brakowało bogatemu człowiekowi do osiągnięcia życia wiecznego?
 • Bogatemu jest trudniej wejść do królestwa bożego Niż wielbłądowi ….. (Co zrobić)?
 • O co poprosili Jezusa synowie zebedusza? (a przy okazji jak się nazywali?)
 • co, według słów jezusa, uzdrowiło niewidomego Żebraka bartymeusza?

Rozdział 11:

 • Co wyjątkowego było w osiołku, którego jezus kazał sobie przyprowadzić?
 • dlaczego Jezus nie znalazł żadnych fig na drzewie figowym?
 • Wyrzuciwszy ze świątyni sprzedawców, jezus powiedział, że co zrobili z domu modlitwy?
 • jakie dwa warunki trzeba spełnić, żeby spełniło się to, o co się prosi w modlitwie?
 • jak brzmiała ostateczna odpowiedź Jezusa na pytanie arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych „jakim prawem to czynisz?”?

Rozdział 12:

 • Co zrobili rolnicy z synem właściciela winnicy?
 • Powtórz z pamięci Zdanie Jezusa, którym uniknął „Podatkowej” pułapki i wzbudził podziw faryzeuszów.
 • Kto zadał jezusowi zagadkę o kobiecie, jej siedmiu kolejnych mężach i zmartwychwstaniu?
 • jakie są dwa najważniejsze przykazania starego testamentu?
 • dlaczego wdowa wrzuciła do skarbony najwięcej, mimo że wrzuciła mniej niż wielu bogatych?

Rozdział 13:

 • Co, według Przepowiedni Jezusa, stanie się ze świątynią jerozolimską?
 • Kto będzie nienawidził uczniów z powodu imienia Jezusa?
 • Dlaczego uczniowie mają się nie martwić o to, co powiedzieć, kiedy staną przed sądem?
 • kto tylko wie, kiedy jezus przyjdzie ponownie?
 • co mamy robić, żeby być przygotowanym na dzień przyjścia Chrystusa?

Rozdział 14:

 • Na którą część ciała jezusa wylała olejek nardowy kobieta w domu szymona trędowatego?
 • co powiedział jezus o chlebie, a co o kielichu, które dał apostołom podczas wieczerzy?
 • ilu apostołów opuściło jezusa i uciekło podczas aresztowania w ogrodzie gethsemani?
 • gdzie zaprowadzono jezusa po aresztowaniu?
 • Który raz zapiał kogut po trzecim zaparciu się jezusa przez piotra?

Rozdział 15:

 • Jaki był prawdziwy powód, dla którego arcykapłani oskarżyli Jezusa przed piłatem?
 • z jakiego powodu piłat skazał jezusa na ukrzyżOWANIE?
 • o której godzinie jezus został ukrzyżowany, a o której umarł?
 • Jak należy przetłumaczyć słowa, które jezus wypowiedział tuż przed śmiercią: „Eloi, eloi, lema sabachthani” ?
 • co józef z arymatei zrobił z ciałem Jezusa?

Rozdział 16:

 • Kiedy i po co kobiety poszły do grobu Jezusa?
 • Co zobaczyły po przybyciu na miejsce?
 • Jakie dostały zadanie (i czy je wykonały)?
 • Komu ukazał się zmartwychwstały jezus? Wymień wszystkie grupy po kolei.
 • Jaką misję zlecił Jezus jedenastu apostołom przed wniebowstąpieniem?